International Bank Rec. Dev.RC-Zero Med.-T. Nts 97(22)

<
Charts
Chart (gross)
>

Historische Kurse International Bank Rec. Dev.RC-Zero Med.-T. Nts 97(22)

Startdatum
Enddatum
Börse
Historische Kurse anzeigen

Chart - Zeitraum: 08.04.2021 bis 08.05.2021